การบินไทยลดน้ำหนักโหลดกระเป๋าชั้นประหยัด ลดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

วันที่ 6 มี.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

บริษัทการบินไทยแจ้งว่า เพื่อลดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน การบินไทยได้ออกมาตรการเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระของผู้โดยสาร ปรับลดน้ำหนักสัมภาระที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สำหรับตั๋วโดยสารชั้นประหยัด Economy class ที่มีรหัส L, ชั้นประหยัดลดราคาพิเศษ รหัส W, ชั้นประหยัดบริการพิเศษ และรหัส V โดยปรับลดน้ำหนักลงเหลือ 20 กิโลกรัม จากเดิม 30 กิโลกรัม หรือปรับลดลง 10 กิโลกรัม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ เป็นต้นไป ส่วนตั๋วโดยสารชั้นประหยัดที่เป็นตั๋วโดยสารแบบกรุ๊ปทัวร์ จะปรับลดน้ำหนักสัมภาระจาก 30 กิโลกรัม เหลือ 20 กิโลกรัม เช่นกัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป

ก่อนหน้านี้ การบินไทยเคยมีแนวคิดขึ้นค่าโหลดสัมภาระใต้เครื่องบินมาแล้ว ซึ่ง นายดำรงค์ ไวยคณี ประธานสหภาพแรงงานการบินไทย เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว และเห็นว่าการบินไทยต้องมีมาตรการบริหารต้นทุนเกี่ยวกับการโหลดกระเป๋า เพราะน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น แม้เพียง 1 กิโลกรัม ก็ทำให้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งที่ผ่านมาการบินไทยแบกรับภาระดังกล่าวมานาน และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงก็สูงขึ้น ถ้าเปรียบเทียบกับสายการบินเต็มรูปแบบระดับชาติของประเทศอื่น ของไทยถือว่าค่าบริการโหลดสัมภาระไม่แพงนัก

ขณะที่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การบินไทยดำเนินธุรกิจมีปัญหาขาดทุน 1.15 หมื่นล้านบาท มาจากปัจจัยหลัก ได้แก่ เครื่องบินเก่า ทำให้ไม่มีศักยภาพรองรับความต้องการของผู้โดยสารรวมทั้งคุณภาพบริการต่ำกว่าคู่แข่ง ทำให้มีต้นทุนสูง และไม่สามารถเปิดเส้นทางบินเพิ่มรายได้ ด้วยข้อจำกัดจำนวนเครื่องบิน ขณะที่ตั๋วโดยสารของการบินไทยมีราคาค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับสายการบินอื่นในตลาดเดียวกัน รวมทั้งมีการตัดราคาของสายการบินใหญ่ในแถบประเทศอาหรับ ที่ลดราคาค่าตั๋วเที่ยวบินในภูมิภาคเอเชีย

โดยการบินไทยมีแผนจัดซื้อฝูงบินใหม่ 38 ลำ วงเงิน 1.7 แสนล้านบาท ซึ่งได้สั่งให้การบินไทยไปพัฒนาโมเดลทางธุรกิจเชื่อมต่อเที่ยวบิน เพื่อเพิ่มรายได้ ส่งต่อผู้โดยสารไปยังสายการบินในกลุ่มไทยกรุ๊ป เช่น ไทยสมายล์

Tag : การบินไทย ลดน้ำหนักโหลดกระเป๋า