ฝนฟ้าอากาศ 6 มี.ค.62

วันที่ 6 มี.ค. 2562 เวลา 20:08 น.

Views

อากาศที่ร้อนจัด ทำให้หลายพื้นที่ในภาคอีสาน เริ่มประสบปัญหาภัยแล้ง ส่วนพื้นที่อื่น ๆ จะเป็นอย่างไร ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ไทยตอนบนมีอากาศร้อน โดยเฉพาะตอนกลางวัน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมภาคตะวันออก และภาคอีสานตอนล่าง บริเวณดังกล่าวจึงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งในระยะนี้

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียส โดยจังหวัดลำปาง กับเพชรบูรณ์ มีอากาศร้อนสุด 39 องศาเซลเซียส
ภาคอีสาน อากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียส และมีฝนฟ้าคะนอง 10% ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา และบุรีรัมย์
ภาคกลาง กลางวันมีอากาศร้อน สูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส นครสวรรค์ กับกาญจนบุรี จะมีอากาศร้อนสุด
ภาคตะวันออก อากาศร้อนตอนกลางวัน สูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส และมีฝนฟ้าคะนอง 10% ของพื้นที่ ที่ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ทะเลห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ภาคใต้ ฝั่งอันดามัน ฝนตก 10% ของพื้นที่ ส่วนมากตกที่ระนอง พังงา และภูเก็ต ทะเลห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ฝั่งอ่าวไทย มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส

เพิ่งจะเดือนมีนาคม แต่อากาศก็ร้อนจัด จนทำให้หลายพื้นที่ในภาคอีสาน เริ่มประสบปัญหาภัยแล้ง

ลำน้ำหลายสายลดลงต่อเนื่อง เตือนประชาชนใช้น้ำประหยัด จ.สกลนคร
สถานการณ์น้ำในจังหวัดสกลนคร ทั้งลำน้ำสงคราม ลำน้ำยาม ลำน้ำอูน และอีกหลายแห่ง ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง เพราะสภาพอากาศร้อน และปริมาณน้ำฝนลดน้อยลง ทางจังหวัดจึงขอความร่วมมือประชาชนสูบน้ำไปใช้อย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดหน้าแล้งนี้

เกษตรกรหยุดทำนาปรัง หันมาปลูกพืชฤดูแล้ง จ.ศรีสะเกษ
เกษตรกรในบ้านบก ในตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ต่างเริ่มปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เหมาะแก่การเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง จากที่เคยทำนาปรังก็เปลี่ยนมาปลูกพืชสวนผสม อย่างเช่น ข้าวโพด ถั่วลิสง และพืชผักสวนครัว เป็นการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค ในช่วงฤดูแล้งนี้

Tag : ฝนฟ้าอากาศ พยากรณ์อากาศ สภาพอากาศในแต่ละภาค อุณหภูมิในแต่ละภาค สภาพอากาศวันพรุ่งนี้ กมลาสน์ เอียดศรีชาย