News

แบบนี้รู้เรื่อง : นักการเมืองเลือดใหม่ ตอนที่ 3

นักการเมืองเลือดใหม่ ของ 3 พรรคการเมืองที่มีแนวนโยบายการทำงานแตกต่างกัน แต่กลับมีแนวคิดแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่คล้ายกันในหลายเรื่อง ติดตามแนวคิดของนักการเมืองกลุ่มนี้...