เดินหน้าประเทศไทย : การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

วันที่ 6 มี.ค. 2562 เวลา 18:18 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
พิธีกร : ณิชกานต์ ผลเกตุ

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 6 มีค 62 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย แรงงานต่างด้าว เศรษฐกิจไทย