News

แบบนี้รู้เรื่อง : นักการเมืองเลือดใหม่ ตอน 4

นักการเมืองหญิงเลือดใหม่ จาก 3 พรรคการเมือง ที่ต่างแนวคิดต่างอุดมการณ์ จะมีแนวคิดแก้ปัญหาหลายๆ เรื่องในสังคมไทยอย่างไรบ้าง..