เจาะสนามเลือกตั้ง 62 : ศาล รธน.มีมติยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตัดสิทธิกรรมการบริหาร 10 ปี

วันที่ 8 มี.ค. 2562 เวลา 06:57 น.

Views

เมื่อวานนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ พร้อมสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 10 ปี โดยห้ามไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ หรือไปเป็นกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 10 ปี

องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ออกนั่งบัลลังก์เพื่ออ่านคำวินิจฉัยในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง เสนอให้มีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ กรณีเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 เนื่องจากกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โดยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 3 ประเด็น โดยประเด็นแรก องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่าการเสนอพระนาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ย่อมเล็งเห็นได้ว่าจะทำให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการเปลี่ยนแปลงไป และทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์มีส่วนเกี่ยวพันทางการเมือง ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการปกครองที่พระมหากษัตริย์ต้องทรงราษฎร์ และถือเป็นการทำลายการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้เสื่อมทรามลงไป

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การนำพระนามมาใช้ ถือเป็นการหวังผลทางการเมือง โดยไม่ได้คำนึงถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งยังเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงมีมติเอกฉันท์ให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ

ส่วนประเด็นที่สอง เรื่องการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่า การกระทำยังไม่ร้ายแรงถึงขั้นมีการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกรรมการบริหารพรรคยังมีสำนึกจากการน้อมรับพระราชโองการในคืนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม จึงมีมติ 6 ต่อ 3 ให้กรรมการบริหารพรรคถูกเพิกถอนสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง 10 ปี นับแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 หรือนับตั้งแต่วันที่พรรคเสนอพระนาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

และประเด็นสุดท้าย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค ไม่สามารถจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ หรือไปเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งยุบพรรค

คณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ
1.ร้อยโทปรีชาพล พงษ์พานิช          หัวหน้าพรรค
2.นายฤภพ ชินวัตร                          รองหัวหน้าพรรค คนที่ 1
3.นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร             รองหัวหน้าพรรค คนที่ 2
4.นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์                รองหัวหน้าพรรค คนที่ 3
5.นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล   รองหัวหน้าพรรค คนที่ 4
6.รศ.ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ                  กรรมการบริหารพรรค
7.นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย                 กรรมการบริหารพรรค
8.นายมิตติ ติยะไพรัช                      เลขาธิการพรรค
9.นายต้น ณ ระนอง                         รองเลขาธิการพรรค คนที่ 1
10.นายวิม รุ่งวัฒนจินดา                  รองเลขาธิการพรรค คนที่ 2
11.นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์               รองเลขาธิการพรรค คนที่ 3
12.นายพงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ      รองเลขาธิการพรรค คนที่ 4
13.นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์       นายทะเบียนสมาชิกพรรค
14.นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์                 เหรัญญิกพรรค

ด้าน ร้อยโทปรีชาพล พงษ์พานิช อดีตหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ เปิดใจหลังรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยกล่าวทั้งน้ำตาว่า คณะกรรมการบริหารพรรคทุกคนน้อมรับราชโองการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ยืนยันทุกคนเสียใจที่ศาลตัดสินยุบพรรค เพราะถือเป็นการทำลายความเชื่อมั่นในสิทธิเสรีภาพทางการเมืองขั้นพื้นฐาน ในการเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม แม้พรรคจะมีอายุสั้นเพียง 4 เดือน ในการทำงานการเมือง แต่ก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมาโดยตลอด ทั้งนี้ สำหรับสมาชิกพรรคที่ไม่โดนตัดสิทธิทางการเมือง ก็จะทำหน้าที่กันต่อไป ถึงแม้จะอยู่ในฐานะใด ก็จะทำหน้าที่ของตนเองอย่างถึงที่สุด แม้พรรคจะถูกยุบก็ตาม

สำหรับในการเลือกตั้ง ทาง กกต. จะตัดรายชื่อผู้สมัครของพรรคไทยรักษาชาติออกจากสารบบ ดังนั้น หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งกาหมายเลขผู้สมัครของพรรคไทยรักษาชาติ กกต. จะถือเป็นบัตรเสีย ซึ่งสำนักงานเลขาธิการ กกต. ได้สั่งการไปยัง กกต. ทุกจังหวัดแล้ว ให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับทราบ เพราะเกรงว่าจะทำให้จำนวนบัตรเสียมีจำนวนมากกว่าเป้าที่ได้ตั้งไว้

สำหรับบรรยากาศโดยรอบบริเวณศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวานนี้ หลังฟังคำวินิจฉัย กลุ่มประชาชนที่สนับสนุนพรรคไทยรักษาชาติ ต่างแสดงความเสียใจ พร้อมร้องตะโกนให้กำลังใจกันเอง โดยมีอดีตผู้สมัคร สส.ของพรรค บอกกับประชาชนว่า แม้จะถูกยุบพรรค แต่ยังมีพรรคการเมืองในฝ่ายประชาธิปไตยอีกหลายพรรค ทั้งพรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อชาติ พรรคอนาคตใหม่ พรรคเสรีรวมไทย ให้ประชาชนได้เลือกเพื่อหยุดการต่อท่ออำนาจของ คสช.

Tag : สนามข่าว 7 สี เจาะสนามเลือกตั้ง 62 เจาะสนามเลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง 2562 ศาลรัฐธรรมนูญ ยุบพรรคไทยรักษาชาติ พรรคไทยรักษาชาติ คดียุบพรรคไทยรักษาชาติ ยุบพรรค ร้อยโทปรีชาพล พงษ์พานิช คณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ