คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ช.ตรวจลักลอบดูดทรายเชียงราย ตอนที่ 3

วันที่ 8 มี.ค. 2562 เวลา 11:18 น.

Views

หลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ หักล้างผลสอบของจังหวัดเชียงราย ที่สรุปผลก่อนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.เชียงราย เข้าตรวจสอบปี 2556 ว่าเอกชนดูดทรายในพื้นที่ น.ส 3 ก. ตามที่ได้ขออนุญาตไว้ ไม่พบการกระทำความผิด ขณะที่ข้อมูลเชิงลึกของ ป.ป.ช. พบการลักลอบดูดทรายในพื้นที่สาธารณประโยชน์ แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วบางส่วน ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างเรียกสอบข้าราชการหลายหน่วยที่รับรองข้อมูลนี้

น่าสังเกตว่าระยะเวลาตั้งแต่เอกชนเริ่มดูดทราย ปี 2554 จากพื้นดินกลายเป็นบ่อน้ำ กินพื้นที่สาธารณะกว่า 40 ไร่ แต่หน่วยงานท้องถิ่นเพิ่งทราบปัญหาหลัง ป.ป.ช.เข้าตรวจสอบ ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งระงับการดูดทรายปลายปี 2557 พร้อมตั้งกรรมการเรียกค่าเสียหายคืนรัฐ แต่ยังมีข้อสังเกต มูลค่าความเสียหายนี้สัมพันธ์กับปริมาณทรายที่หายไป หรือไม่
                              
การป้องกันและปราบปรามการลักลอบดูดทรายนั้น คอลัมน์หมายเลข 7 เคยร่วมขยายผลกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง., ป.ป.ช. และหน่วยงานปกครองในจังหวัดนครพนม ในนามศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ หรือ ศอตช. ตรวจสอบการลักลอบดูดทรายริมแม่น้ำโขง ปี 2558 โดยคอลัมน์หมายเลข 7 ยังคงติดตามเรื่องนี้จนกว่าจะได้บทสรุป..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7