News

แบบนี้รู้เรื่อง : นโยบายหาเสียงต้องทำได้จริง

นโยบายที่ทุกพรรคการเมืองนำมาชูใช้หาเสียงเรียกคะแนนจากประชาชน ต้องเป็นนโยบายที่ทำได้และทำจริง ไม่ใช่นโยบายขายฝัน เพราะถ้าทำไม่ได้ถือว่าผิดกฎหมายการเลือกตั้ง..