News

กรมสุขภาพจิตคัดกรองความเสี่ยงฆ่าตัวตายในวัยเรียน

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า อัตราการฆ่าตัวตายของกลุ่มวัยเรียนอยู่ที่อายุ 10-24 ปี และพบว่าในปีที่ผ่านมากลุ่มวัยเรียนคิดสั้นฆ่าตัวตายมีจำนวน 397 คน โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความน้อยใจถูกดุด่า ตำหนิ และการทะเลาะกับคนใกล้ชิด รองลงมาคือการต้องการความเอาใจใส่ พิษสุรา และยาเสพติด ปัญหาการเจ็บป่วยทางจิต และโรคซึมเศร้า

กรมสุขภาพจิตขานรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่เด็กจนโต เตรียมจัดสัมมนาร่วมกับผู้รับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทบทวนและเพิ่มศักยภาพคัดกรองความเสี่ยงการฆ่าตัวตาย เน้นให้ความช่วยเหลือ และสังเกตภาวะเสี่ยง

จิตแพทย์แนะวิธีการ 3 ส. คือ “สอดส่องมองหา”, “ใส่ใจรับฟัง” และ “ส่งต่อเชื่อมโยง” โดยขั้นตอน “ใส่ใจรับฟัง” ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ไปยังผู้คิดฆ่าตัวตายให้รู้สึกไม่โดดเดี่ยวหรือถูกทอดทิ้ง พร้อมทั้งแนะไม่ให้มีการนำเสนอวิธีการฆ่าตัวตายผ่านสื่อ เพื่อป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบ

สำหรับสัญญาณเตือนเรื่องการฆ่าตัวตายจะแตกต่างกัน ได้แก่ เขียนระบายเป็นข้อความ หรือโพสต์ลงเฟซบุ๊ก การส่งไลน์สติกเกอร์ บอกลา บางรายเอาของที่ระลึกไปคืนเพื่อนสนิท มากอดหรือมาลาพ่อแม่ บางรายมีความพยายามทำร้ายตัวเอง ถ้าคนใกล้ชิด เพื่อน และครอบครัว พบสัญญาณเหล่านี้ ต้องใส่ใจไถ่ถาม และไม่ปล่อยให้คนที่มีอาการเสี่ยงรู้สึกเดียวดาย