จับประเด็นเป็นข่าว : เตรียมรับภัยแล้งปี 62

วันที่ 9 มี.ค. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ปัญหาที่มักตามมากับฤดูร้อน คือ ภัยแล้ง ปีนี้ปัญหาภัยแล้งจะวิกฤตแค่ไหน ไปติดตามใน "จับประเด็นเป็นข่าว" กับคุณศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ

กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังและเตรียมรับมือในช่วงฤดูร้อนมาตลอด คือ ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจากสถิติพบว่ามักเกิดขึ้นทุก 2 ปี โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุดกว่า 63 ล้านไร่ แต่มีพื้นที่ชลประทานเพียง 10% เท่านั้น

สาเหตุหลักของการเกิดภัยแล้งมาจากสภาพอากาศที่ฝนไม่ตกตามฤดูกาล, อากาศร้อนกว่าปกติ, ร่องมรสุมและพายุเคลื่อนผ่านน้อยกว่าปกติ, รวมถึงการกระทำของมนุษย์ที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก และการตัดไม้ทำลายป่า ถ้าย้อนกลับไปดูปีที่เกิดภัยแล้งรุนแรง ล่าสุดในปี 2558 เกิดปรากฎการณ์เอลนิโญ มีฝนตกเฉลี่ย 46% และปริมาณน้ำในเขื่อน 45% ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 20 จังหวัด มูลค่าความเสียหายถึง 16,000 ล้านบาท

การบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งปีนี้ ต้องวางแผนกันตั้งแต่ช่วงฤดูแล้งปี 2561 ต่อเนื่องถึงปี 2562 ซึ่งพบว่าปริมาณฝนช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีน้อยกว่าปกติ ทำให้มีน้ำต้นทุนในเขื่อนค่อนข้างน้อย ซึ่งเขื่อนที่มีน้ำน้อยกว่า 50% ที่คาดว่าจะกระทบต่อการเกษตร ได้แก่ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา, เขื่อนแม่มอก, เขื่อนอุบลรัตน์, เขื่อนลำนางรอง, เขื่อนกระเสียว และเขื่อนทับเสลา ส่วนเขื่อนที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์สูง มีเพียง 3 เขื่อน คือ เขื่อนศรีนครินทร์, เขื่อนแม่งัด และเขื่อนกิ่วคอหมา

ขณะที่เขื่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ส่วนใหญ่มีน้ำค่อนข้างน้อย ก่อนหน้านี้มีการประเมินว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 2.49 ล้านไร่ ใน 23 จังหวัด และคาดว่าช่วงฤดูร้อน จนถึงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ ปริมาณฝนจะต่ำกว่าปกติ 10-30% ภาครัฐมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้ง ด้วยการเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำ, จัดสรรน้ำให้แก่ส่วนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสูง ต้องแจ้งเตือนเกษตรกร ให้งดปลูกพืชฤดูแล้งและพืชต่อเนื่อง พร้อมกับตรวจสอบการเพาะปลูกพืชที่เกินกว่าแผน รวมถึงเพิ่มปริมาณน้ำ เช่น ขุดเจาะน้ำบาดาล สร้างบ่อน้ำในไร่นา และควรหาเงินทุนให้เกษตรกรที่เปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น หรือทำปศุสัตว์

ส่วนเกษตรกรต้องเตรียมรับมือกับภัยแล้ง ด้วยการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ พื้นที่ที่มีน้ำน้อย ไม่ควรปลูกข้าวนาปรัง แต่ควรปลูกพืชไร่ฤดูแล้งที่ใช้น้ำน้อย เช่น ข้าวโพด, พืชตระกูลถั่ว, และพืชผักต่าง ๆ

ปัญหาภัยแล้งมีแนวโน้มเกิดขึ้นเร็วและยาวนานขึ้นทุกปี เกษตรกรจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือ ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกตามคำแนะนำของทางการ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต ทางที่ดีควรทำประกันภัยพืชผล เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบไว้ด้วย

Tag : จับประเด็นเป็นข่าว ภัยแล้ง ปัญหาภัยแล้ง สถานการณ์ภัยแล้ง