News

สศค.จ่อของบเพิ่มโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มั่นใจเปลี่ยนรัฐบาลโครงการเดินต่อ

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการใช้งบประมาณอุดหนุนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ 3-4 พันล้านบาท หรือประมาณ ปีละ 40,000 ล้าน แต่งบประมาณเดิมที่เหลืออยู่นั้น จากการประเมินเบื้องต้นสามารถใช้อุดหนุนผู้ถือบัตรได้เพียงพอถึงเดือนถึงช่วงเดือนเมษายนนี้เท่านั้น ขณะที่บางโครงการจะต้องอุดหนุนดูแลประชาชนไปจนถึงเดือน กันยายน 2562 ทำให้ สศค. จึงเตรียมเสนอรัฐบาลขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเข้ากองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก สำหรับใช้ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม

สำหรับการของบประมาณครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 4 แล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้จัดทำงบประมาณโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาแล้ว 3 ครั้ง ใช้งบไปแล้วกว่า 1.2 แสนล้านบาท มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งสิ้น 14.5 ล้านคน โดย สศค.มั่นใจว่า ถึงแม้จะมีการใช้งบประมาณค่อนข้างสูง แต่โครงการนี้จะไม่ถูกยกเลิกแม้เปลี่ยนรัฐบาลใหม่ เพราะการยกเลิกจะขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติ กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ประกอบกับทุกพรรคการเมืองยังไม่มีนโยบายที่จะยกเลิกแต่จะปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น ทั้งนี้หลังจากจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ได้แล้วเสร็จ สศค.มีแผนที่จะเสนอมาตรการใหม่ๆ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันที