อัปเกรดประเทศไทย : ความหวัง...ผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 10 มี.ค. 2562 เวลา 04:42 น.

Views

นี่คือเสียงสะท้อนของญาติผู้ป่วย ที่อยากจะส่งต่อไปถึงนักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้ง ให้เข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ต้องโยกเอาเงินเบี้ยเลี้ยงคนชรามาใช้รักษาตัว แต่ก็ไม่เพียงพอ ไหนจะค่าแพมเพิร์ส ค่าเตียง ที่ต้องเปลี่ยนใหม่ทุกๆ 3 ปี

สอดคล้องกับญาติอีกราย บอกว่า แม้จะมีสวัสดิการบัตรทองช่วยทุ่นค่ารักษาพยาบาล แต่สิ่งที่ตามมา คือ ผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล ขณะที่บุคลากรผู้ให้บริการ กลับไม่เพียงพอ 

อีกกระบอกเสียง ที่อยากให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น ส่งต่อไปถึงนักการเมืองชุดใหม่ ที่จะเข้ามาบริหารประเทศ

Tag : สนามข่าว 7 สี. อัปเกรดประเทศไทย จาะสนามเลือกตั้ง 62