ปศุสัตว์เร่งฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 10 มี.ค. 2562 เวลา 00:36 น.

Views

ชาวบ้านตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำสุนัขแมวมาทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ อบต.บ้านกาศ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานปศุสัตว์แม่สะเรียง มาบริการให้ประชาชนถึงพื้นที่ ตามโครงการที่จังหวัดต้องการให้โรคพิษสุนัขบ้า หมดไปภายในปี 2563 ซึ่งช่วงฤดูร้อนของทุกปี จะพบสุนัขและแมวป่วยด้วยโรคพิษสุนัขจำนวนมาก ขณะที่ประชาชนนำสุนัขและแมว เข้าฉีดวัคซีนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย