กรมการขนส่งทางบกเล็งเพิ่มโทษแท็กซี่เหมาจ่าย

วันที่ 11 มี.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

จากกรณีที่ในสื่อสังคมออนไลน์ มีการเปิดโปงเรื่องของมาเฟียแท็กซี่ และการเหมาจ่ายค่าบริการรถแท็กซี่ ว่ามีกลุ่มที่ดำเนินการมาเป็นเวลานานแล้ว คุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นั้น นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติขนส่ง ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับการคิดค่าบริการรถแท็กซี่แบบเหมาจ่าย เพื่อให้มีโทษปรับในอัตราที่รุนแรงมากขึ้น โดยจะเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่ ที่จะเข้ามาทำงานหลังจากการเลือกตั้งแล้วเสร็จ แต่อาจจะเสนอไม่ทันภายในปีนี้ เพราะติดกระบวนการต่างๆ เช่น ขั้นตอนการเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบก เข้าใจดีว่าปัญหาดังกล่าวอาจเกิดมาเป็นเวลานาน และกฎหมายของไทย ยังคงมีบทลงโทษไม่รุนแรงมากพอ แต่การแก้ไขกฎหมายจะต้องใช้เวลาและต้องพิจารณารายละเอียดของบทลงโทษอย่างถี่ถ้วน

สำหรับกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนี้ การเหมาจ่ายค่าบริการรถแท็กซี่ ผิดพระราชบัญญัติขนส่งฯ มีโทษปรับตั้งแต่ 2,000 - 3,000 บาท จนถึงพักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังเตรียมศึกษาการจัดระเบียบเส้นทางรถ 4 ล้อเล็ก ที่วิ่งให้บริการในเส้นทางที่เคยเป็นตรอกซอกซอย แต่ถูกขยายเป็นถนนใหญ่ คาดว่าจะจัดจ้างผู้ทำการศึกษาได้ภายใน 3 - 4 เดือน จากนั้นต้องใช้เวลาในการศึกษาอีกประมาณ 4 - 5 เดือน