คอลัมน์หมายเลข 7 : ย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น ยังกระทบ ตอนที่ 1

วันที่ 11 มี.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ชาวบ้านในจังหวัดขอนแก่น ชี้แจงประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน แม้จะพยายามปรับตัวเผื่อเวลาเดินทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากประกาศกรมการขนส่งทางบก ที่กำหนดให้รถโดยสารประจำทาง เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว แต่ชาวบ้านยังคงได้รับความเดือดร้อน ขณะเดียวกันการยกเลิกสถานีขนส่งแห่งที่ 1 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัดขอนแก่น และบรรเทาปัญหาจราจรแออัด แต่ผ่านไปปีกว่าแล้ว ปัญหารถติดก็ยังไม่คลี่คลาย

ขณะที่ผู้ประกอบการขนส่ง ไม่เห็นด้วยหากจะเปิดใช้ทั้ง 2 สถานี เพราะมีต้นทุนเพิ่ม

คดีนี้ยังอยู่ในชั้นศาล หลังชาวบ้านในจังหวัดขอนแก่น ยื่นขอให้ศาลปกครองสูงสุด เพิกถอนประกาศกรมการขนส่งทางบก ที่กำหนดให้รถโดยสารประจำทาง เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7