News

แบบนี้รู้เรื่อง : นักการเมืองเลือดใหม่ ตอนที่ 5

การเลือกตั้งครั้งนี้ มีนักการเมืองรุ่นใหม่ ที่เป็นสายเลือดแท้ๆ ของนักการเมืองรุ่นเก่า ต้องการต่อยอดการทำงานจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก และมีแนวคิดการทำงานแก้ไขปัญหาหลายเรื่อง...