เผยรูปแบบตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 12 มี.ค. 2562 เวลา 07:13 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาปรุงแบบ และพระราชทานตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562   

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาปรุงแบบ และพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์ พร้อมความหมาย เพื่อเผยแพร่ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รัฐบาลจึงเชิญชวนหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชน ตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะ และเชิญชวนประดับตราสัญลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และห้วงเวลาเชิญตราสัญลักษณ์ฯ ประดิษฐานบนอาคารบ้านเรือน หรือประดับในสิ่งของต่าง ๆ รวมถึงไม่อนุญาตให้เชิญประดับแก้วน้ำ ขวดน้ำ จาน ชาม ช้อน แจกัน เหยือกน้ำ รวมถึงกำไล จี้ กล่องบรรจุภัณฑ์

ทั้งนี้ หน่วยงานใดประสงค์เชิญตราสัญลักษณ์ไปประดับ หรือประดิษฐาน ให้แจ้งความประสงค์พร้อมแบบคำขอได้ ที่คณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่าง 13 มีนาคม 2562 ถึง 4 พฤษภาคม 2563

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแบบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน พร้อมจัดทำเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้พร้อมกันในต้นเดือนเมษายน 2562

Tag : สนามข่าว 7 สี ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เชิญตราสัญลักษณ์