News

ร้องสื่อ นายทุนเลี้ยงนกนางแอ่น ทำชุมชนเดือดร้อน จ.ตรัง

ชาวบ้านที่จังหวัดตรัง รวมตัวร้องเรียนกับสนามข่าว 7 สี หลังมีนายทุนเลี้ยงนกนางแอ่นในชุมชน ทำชาวบ้านเดือดร้อน

ร้องสื่อนายทุนเลี้ยงนกนางแอ่น ทำชุมชนเดือดร้อน จ.ตรัง
ชาวบ้านภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ประมาณ 20 คน ร้องเรียนกับสื่อมวลชน หลังได้รับความเดือดร้อนจากการที่ผู้ประกอบการเลี้ยงนกนางแอ่นในชุมชน ดัดแปลงอาคารที่อยู่อาศัย มาเป็นโรงเรือนเลี้ยงนก และใช้วิธีเปิดเสียงเรียกนก ส่งผลให้เกิดมลพิษทางเสียง กลิ่น และยังกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน โดยเฉพาะทารก และผู้สูงอายุ

ชาวบ้านยังบอกอีกว่า ที่ผ่านมาเคยทำหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานภาครัฐ กระทั่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง มีคำสั่งให้ปิดอาคารที่ดัดแปลงเลี้ยงนกนางแอ่น และกำหนดให้เขตเทศบาลตำบลทุ่งยาว เป็นพื้นที่สีชมพู ห้ามเลี้ยงสัตว์ป่าสงวน แต่ผ่านมาแล้วเกือบ 1 ปี ทางผู้ประกอบการยังคงดำเนินกิจการอยู่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น จึงต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรวจสอบ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชนไปมากกว่านี้

ร้องเรียนชุมชนปล่อยน้ำเสียไหลตามพื้นถนน จ.สุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชาวบ้านร้องเรียนว่าบนถนนสายหาดเฉวง-บ้านเชิงมนต์ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย มีการปล่อยน้ำเสียจากบ้านเช่า ร้านอาหาร ไหลลงมาบนถนนส่งกลิ่นเหม็น และมีน้ำขัง จนทำให้ถนนพังเสียหาย ทำให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเกาะสมุย หรือทหาร เข้าไปตรวจสอบตามคำร้องเรียน

จากการตรวจสอบพบว่ามีการปล่อยน้ำเสียลงบนถนน 2 จุด คือ บริเวณบ้านเช่า จำนวน 30 หลัง และห้องแถวให้เช่า จำนวน 7 ห้อง ซึ่งทั้ง 2 จุดมีน้ำเสียล้น ไหลมาตามรางระบายบ่อบำบัดน้ำเสีย ทิ้งลงสู่ถนน และมีกลิ่นเหม็น เจ้าหน้าที่จึงสั่งให้เจ้าของกิจการห้ามปล่อยน้ำเสียโดยเด็ดขาด และให้ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ภายใน 7 วัน