News

อัปเกรดประเทศไทย : วอนประกันราคาปาล์ม

อีกเสียงอัดอั้นตันใจที่ต้องแบกภาระ "ราคาปาล์มตกต่ำ" มาหลายปี สะท้อนไปถึงนักการเมืองชุดใหม่ ถ้าชนะการเลือกตั้ง ก็ขอให้เข้ามาช่วยจริงจังอย่างที่เคยหาเสียงไว้  
 
ชาวสวนปาล์มอีกรายบอกว่า แม้ภาครัฐจะรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุน แต่ราคารับซื้อปาล์มกลับตกต่ำลงทุกปี

จากเดิมเคยขายได้กิโลกรัมละ 6 บาท มาเจอเศรษฐกิจพ่นพิษ ราคาปาล์มตกต่ำลดเหลือกิโลกรัมละแค่ 2 บาทกว่าๆ พอหักค่าปุ๋ย ค่าคนงานไปแล้วเหลือกำไรเพียงน้อยนิด บางครั้งถึงขั้นเข้าเนื้อ

ชาวสวนยังบอกอีกว่า พวกเขาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแน่นอน พรรคไหนที่ชูนโยบายจะช่วยชาวสวนปาล์ม ก็ขอให้ทำจริง อย่าได้แต่แค่ขายฝันเกษตรกรไทยจะได้ลืมตาอ้าปากได้แบบถาวร ช่วยกัน "อัปเกรดประเทศไทย"