คอลัมน์หมายเลข 7 : ย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น ยังกระทบ ตอนที่ 2

วันที่ 12 มี.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

กรณีนี้ประชาชนส่งข้อมูลร้องเรียนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน, ป.ป.ช. จังหวัดขอนแก่น, อดีตผู้ว่า สตง. และคอลัมน์หมายเลข 7 ช่วยขยายผล ทั้งประเด็นความเดือดร้อนจากประกาศกรมการขนส่งทางบก ที่กำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว และราคาซื้อ-ขายที่ดิน 20 ไร่ วงเงิน 40 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งแห่งที่ 3 สูงเกินจริงหรือไม่

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมส่วนราชการและลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างที่ยังไม่มีคำวินิจฉัยว่าจะสามารถเปิดใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 ตามที่ร้องขอได้หรือไม่ ได้ปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณแยกสามเหลี่ยม ใกล้สถานีขนส่งแห่งเดิม บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ต้องเดินทางมาในตัวเมือง จากนั้นมีแผนจะพัฒนาสถานีขนส่งแห่งที่ 1 เป็นพื้นที่ค้าขายต่อไป ขณะที่ตัวแทนชาวบ้าน ยืนยัน ต้องการเพียงให้รถแวะรับส่งผู้โดยสารภายในสถานีขนส่งแห่งที่ 1เท่านั้น ไม่ต้องเปิดใช้สถานีขนส่ง 2 แห่งควบคู่กัน                           

อดีตผู้ว่า สตง. ฝากข้อสังเกต แผนปรับปรุงสถานีขนส่งเป็นตลาดค้าขาย แก้ไขปัญหาตรงจุดหรือไม่

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7