News

สธ.สั่งทุกจังหวัดคุมเข้มไข้เลือดออกระบาดหนัก พบผู้ป่วยแล้วกว่า 9,000 คน

โรคไข้เลือดออกระบาดตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่ฤดูฝน พบผู้ป่วยแล้วกว่า 9,000 คน กระทรวงสาธารณสุข ขีดเส้น 3 วัน ทำลายแหล่งเพาะยุงลายรอบบ้านผู้ป่วย

ในการประชุมทางไกล จากกระทรวงสาธารณสุข ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ได้มีการกำชับเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก หวั่นระบาดหนัก หลังพบสัญญาณแปลกตั้งแต่ต้นปี เพียง 2 เดือนเศษ พบผู้ป่วยกว่า 9,000 คน และเสียชีวิตแล้ว 7 คน ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ใช่ช่วงการระบาด

สำหรับมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่ระบาด ให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข และจัดระบบส่งต่อผู้ป่วย มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรคไข้เลือดออกเป็นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ กลุ่มเสี่ยงเสียชีวิต ได้แก่ ผู้สูงอายุ พร้อมเตือนอย่าซื้อยากินเอง ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัย

ที่สำคัญ ถ้าพบผู้ป่วยไข้เลือดออก ต้องรีบรายงานข้อมูล เพื่อให้สถานพยาบาลเข้าไปยังบ้านผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมง พร้อมฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในรัศมี 100 เมตร รอบบ้านผู้ป่วย พร้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย