กองทุนหลักประกันสุขภาพ อัดงบท้องถิ่นช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นบริหารจัดการในรูปแบบเหมาะสมตามบริบทพื้นที่ อย่างเช่น "กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ" ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ.ชัยภูมิ ได้ร่วมจัดตั้งและสมทบงบประมาณกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. มาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อกระจายงบประมาณให้กับโรงพยาบาลผ่านโครงการต่างๆ

โดยในปี 2561 มีการดำเนินโครงการที่น่าสนใจ อาทิ โครงการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยการแพทย์แผนไทย, โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม ในอำเภอเกษตรสมบูรณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกันความพิการในเด็กธาลัสซีเมีย (Thalassemia) โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพกายสุขภาพใจ และโครงการกายอุปกรณ์แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง

และเพื่อดูแลประชาชนผู้มีสิทธิ์ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพให้เข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ได้จัดสรรงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ คนละ 16.13 บาท ให้ผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศกว่า 48 ล้านคน

และในปีนี้ อบจ.ชัยภูมิ จะจัดสรรงบเพิ่มเติม เพื่อจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์ให้แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว 4 จุด เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและแก้ปัญหาการเสื่อมสภาพของกายอุปกรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดซื้อของใหม่ที่ต้องใช้งบประมาณอีกหลายเท่าตัว