Green Report : แก้วพลาสติกไม่ใช้แล้วช่วยทำขาเทียม

วันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

แก้วกาแฟ แก้วน้ำหวาน พลาสติก ที่ปกติเมื่อเราดื่มเครื่องดื่มหมดแล้วจะถูกทิ้งให้เป็นขยะพลาสติก แต่ล่าสุดโรงพยาบาลราชวิถี ได้นำแก้วพลาสติกเหล่านี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ทำขาเทียม โดยจะใช้แก้วมาเป็น "ภาชนะ" สำหรับใส่เรซิน (Resins) ผสมกับสารต่างๆ ที่ใช้ในการหล่อขาเทียม 

แก้วประเภทนี้เป็นพลาสติกแข็งกำลังดี มีขนาดรูปทรงที่เหมาะสมและง่ายต่อการขึ้นรูปในการใช้ผสมเรซินทำขาเทียม ที่สำคัญแก้วน้ำพลาสติกเหล่านี้เป็นขยะเหลือใช้ที่ผ่านการทำความสะอาดอย่างดี

ก่อนหน้านี้ได้นำถ้วยมาใช้แต่เนื่องจากมีราคาใบละ 200 บาท ต่อวัน ใช้ 5 - 6 ใบ จึงทำให้มีต้นทุนในการผลิตขาเทียมที่สูง ส่วนการใช้แก้วกระดาษมีการทดลองแล้ว แก้วจะเปื่อยยุ่ยและขาดง่าย

สำหรับแก้วกาแฟพลาสติกที่ใช้ผสมเรซิน หลังจากถูกใช้ซ้ำแล้วจะถูกส่งเข้าสู่ระบบคัดแยกของโรงพยาบาล โดยจัดเป็นประเภทขยะมีพิษ ก่อนจะถูกส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

นี่เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของขยะที่ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่ว่าขณะนี้ทางโรงพยาบาลราชวิถี ฝากประชาสัมพันธ์ว่าทางโรงพยาบาลมีความต้องการแก้วพลาสติกที่เพียงพอแล้ว และขอบคุณที่ให้การสนับสนุนและให้ความสำคัญเป็นอย่างดี

นอกจากความร่วมมือร่วมใจจากทุกสารทิศที่ช่วยส่งมายังโรงพยาบาลแล้ว ประโยชน์อีกทางหนึ่ง คือ การได้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกที่มีการนำกลับมาใช้ซ้ำอย่างเกิดประโยชน์... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

Facebook:,Ch7HD Social Care

Tag : Green Report แก้วพลาสติกไม่ใช้แล้วช่วยทำขาเทียม แก้วพลาสติก ขาเทียม