News

อัปเกรดประเทศไทย : ขอช่วยสืบสาน-ผลักดันตลาดทอผ้า

ที่บ้านสระบัวก่ำ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ชาวบ้านที่นี่ทั้งผู้สูงอายุ และวัยกลางคน ได้ใช้เวลายามว่างรวมตัวกันเป็นกลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ มานานกว่า 10  ปีแล้ว แต่ที่ผ่านมาก็ยังมีข้อจำกัด เรื่องขาดตลาดรองรับรวมถึงอยากให้คนรุ่นใหม่ หันมาอนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไป

แม้จะพึ่งตนเอง สร้างสรรค์ผ้าทอไทย ให้เป็นสินค้าที่มีความทันสมัย สวมใส่ได้ไม่อายใคร  แต่หากรัฐบาลชุดใหม่ ยื่นมือเข้ามาช่วยเปิดตลาดอีกแรง ก็จะช่วยอัปเกรดผ้าทอไทย และอัปเกรดประเทศไทย ได้อีกทาง