คอลัมน์หมายเลข 7 : เดินหน้าใช้งานพิพิธภัณฑ์ปลาบึกสีทอง ตอนที่ 1

วันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ซึ่งเข้ามาแก้ไขปัญหาโครงการเส้นทางธรรมชาติริมแม่น้ำโขงหรือพิพิธภัณฑ์ปลาบึกสีทอง เปิดเผยกับคอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชนว่าจะแก้ปัญหาให้พิพิธภัณฑ์ปลาบึกสีทองเปิดใช้งานได้ตามแผนงาน หลังก่อสร้างเสร็จปี 2558 แต่ไม่ได้เปิดใช้งาน ทั้งที่จ่ายเงินแผ่นดินไปแล้ว 33 ล้านบาท

อาคารพิพิธภัณฑ์ปลาบึกสีทอง คอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการนี้ ขยายผลร่วมกับเจ้าหน้าที่ สตง.ภาค 8 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน พบข้อมูลว่าโครงการนี้เอกชนก่อสร้างเสร็จส่งมอบงานปี 2558 แต่กลับไม่เปิดใช้ตามแผนงาน โดยไม่มีทั้งไฟฟ้าและน้ำประปา ขาดการดูแลทิ้งไว้จนวัชพืชขึ้นรกเต็มพื้นที่ กระทั่งปล่อยมีผู้ลักลอบจุดไฟเผา ที่ชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์ปลาบึกสีทอง แต่ไม่มีการซ่อมแซม น้ำฝนจึงรั่วซึมทำให้ด้านในพิพิธภัณฑ์พังเสียหาย

งานก่อสร้างโครงการนี้ แบ่งเป็นสัญญาแรกอาคารพิพิธภัณฑ์ปลาบึกสีทอง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำพื้นที่ หรือ Landmark อาคารจำหน่ายสินค้าที่ระลึกและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ คสล. ค่าจ้าง 20 ล้านบาท 

สัญญาที่ 2 ก่อสร้างสะพาน คสล. สถาปัตยกรรมล้านนา กว้าง 7 เมตร ยาว 40 เมตร ค่าจ้าง 9,570,000 บาท 

ส่วนสัญญาที่ 3 งานก่อสร้างลานกิจกรรมและประติมากรรมปลาแม่น้ำโขง ค่าจ้าง 3,715,000 บาท ทั้ง 3 สัญญานี้ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ทำสัญญาจ้างเอกชนรายเดียวด้วยวิธีพิเศษ เริ่มงานปี 2556 ส่งงานเสร็จสมบูรณ์ปี 2558

ก่อนหน้านี้ นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นผู้มาแก้ไขปัญหานี้ ยืนยันว่าไม่เกินสิ้นเดือนกันยายนปีที่แล้วจะเปิดใช้พิพิธภัณฑ์ปลาบึกสีทองให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่เอกชนคู่สัญญารับปากจะซ่อมแซมหลังผ่านพ้นฤดูฝน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สั่งเดินหน้าใช้งานพิพิธภัณฑ์ปลาบึกสีทอง แต่มีแผนงานอย่างไรติดตามได้วันพรุ่งนี้

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7