พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

แม่สาย วิกฤตหนัก! ค่าฝุ่นพิษพุ่งเฉียด 200 มคก./ลบ.ม.

วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 07:17 น.

Views

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น.

- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย    198 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่                     170 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน                    158 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน   155 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง               136 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ

Tag : สนามข่าว 7 สี ฝุ่นละออง ค่าฝุ่นละออง ฝุ่น PM25 ฝุ่นพิษ ค่าฝุ่น PM25 ปัญหาฝุ่นละออง ฝุ่นPM25 ค่าฝุ่นวันนี้ ค่าฝุ่นละออง ภาคเหนือ ค่าฝุ่นภาคเหนือ