News

กรุงเทพมหานครออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานเขตดอนเมือง ออกหน่วยเคลื่อนที่ นำสัตวแพทย์ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ของชาวบ้าน ในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง โดยจากการออกหน่วยพบว่า มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงออกมาฉีดวัคซีนป้องกันจำนวนมาก เช่น สุนัข แมว และกระต่าย
              
เฟซบุ๊กผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงปัจจุบัน พบว่า มีสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 5 ตัว ใน 5 พื้นที่เขต ได้แก่ เขตบางแค ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ พญาไท และเขตดอนเมือง โดยสำนักอนามัย กทม.ได้ลงพื้นที่ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุมโรคใน 5 พื้นที่เขตทันที รวมจำนวน 1,571 ตัวแล้ว รวมถึงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงทั่ว กทม. อีกจำนวน 7,368 ตัว เพื่อป้องกันอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงและประชาชน โดยหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงตามชุมชนต่าง ๆ จะให้บริการถึง 15 มีนาคมนี้