พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

แม่ฮ่องสอน หมอกควันไฟป่าหนาแน่น เพียง 1 สัปดาห์ ต้องยกเลิกแล้ว 6 เที่ยวบิน

วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 07:20 น.

Views

สภาพอากาศที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัญหาหมอกควันยังคงสร้างปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าอากาศในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ถูกปกคลุมด้วยหมอกควันทั่วตัวเมือง เนื่องจากเกิดไฟป่าทั้งกลางวันและกลางคืนในทุกอำเภอ ส่งผลให้สายการบินที่ทำการบินออกจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้องยกเลิกจากปัญหาหมอกควันปกคลุมติดต่อกันเป็นวันที่ 3 โดยภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้ว 6 เที่ยวบิน

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอ เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่กวดขันการลอบเผาป่าอย่างเข้มงวด และขอความร่วมมือประชาชนอย่างต่อเนื่อง หลังมีการลอบเผาป่าในหลายพื้นที่ ทำให้หมอกควันไฟป่าปกคลุมตัวเมืองแม่ฮ่องสอนอย่างหนาแน่น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและทัศนวิสัยในตัวเมือง

Tag : สนามข่าว 7 สี แม่ฮ่องสอน หมอกควันไฟป่า ปัญหาหมอกควัน ยกเลิกเที่ยวบิน