ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติเอกฉันท์ "สถานะ" พลเอกประยุทธ์ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ

วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 12:16 น.

Views

ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกคำร้องของ นายศรีสุวรรณ จรรยา ขอให้ส่ง ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แคนดิเดตนายกของพลังประชารัฐ เนื่องจากตำแหน่งหัวหน้า คสช.ไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ เป็นแค่ทำหน้าที่ตามกฎหมายและรับเงินเดือนจากรัฐเท่านั้น โดยยกคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 5 /2543 เป็นแนวทางพิจารณาที่วางหลักไว้ว่า การเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ต้องมีองค์ประกอบคือ ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ทำหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด มีภาระหน้าที่เป็นงานประจำ รับเงินเดือนจากรัฐ ดังนั้น ตำแหน่งหัวหน้า คสช.จึงไม่เข้าข่าย และการรับเป็นแคนดิเดตนายกฯ จึงไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

Tag : ผู้ตรวจการแผ่นดิน มติเอกฉันท์ สถานะ พลเอกประยุทธ์ เกาะติดเลือกตั้ง 2562 เลือกตั้ง