News

หลายจังหวัดจัดตั้งชุดเฉพาะกิจป้องกันกลุ่มควันไฟป่า

โดยมีการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจ และใช้มาตรการเชิงรุก ป้องกันปัญหากลุ่มควันไฟ ทั้งจากการเผา และไฟป่าตามแนวภูเขาสูง

หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เร่งหาแนวทางป้องกันปัญหากลุ่มควันไฟ โดยจังหวัดเลย จัดตั้งชุดเฉพาะกิจ ใช้มาตรการเชิงรุก ทั้งการขอความร่วมมือชาวบ้าน ไม่จุดไฟเผาเศษวัชพืช หรือไร่อ้อย และการเข้าไปดับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามแนวภูเขาสูง หลังค่าฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นจนมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ส่วนสภาพอากาศพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ถูกปกคลุมด้วยฝุ่นละออง แทบจะมองไม่เห็นตึกสูง เนื่องจากถูกความกดอากาศปกคลุมชั้นบรรยากาศและส่งผลต่อสุขภาพ ซึ่งชาวบ้านพากันสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันอันตราย และช่วงวันที่ 17 มีนาคม จะได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อน ทำให้อากาศหมุนเวียน ช่วยลดค่าฝุ่นละอองได้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จังหวัดสกลนคร บินสำรวจพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตร โดยพบกลุ่มควันไฟ ในเขตอำเภอเต่างอย ซึ่งกระแสลมพัดพากลุ่มควันเข้าไปในเขตเมือง จึงกำชับหน่วยงานท้องถิ่น เร่งทำความเข้าใจชาวบ้าน และเข้าไปดับไฟ ป้องกันผลกระทบกับสุขภาพของประชาชน

สถานการณ์น้ำ ที่เข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง ชาวบ้านตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง เร่งสูบน้ำจากบึงเก็บน้ำละเริง ไปยังอ่างเก็บน้ำสำหรับประปาหมู่บ้าน และใช้เป็นแหล่งน้ำสำรอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง