รู้เรื่องเลือกตั้ง : ผู้ที่มีอายุ 18 ปี จะมีสิทธิออกเสียงเป็นครั้งแรก

วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

อายุ 18 แล้ว เลือกตั้งได้แล้ว ไม่ใช่เสมอไป เพราะว่า ผู้ที่มีอายุ 18 ปี เต็มในวันเลือกตั้งเท่านั้น ถึงลงคะแนนได้ แต่ถ้าสมมติ วันเกิดอยู่ปลายปี คุณก็ไม่มีสิทธิ ออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้

Tag : รู้เรื่องเลือกตั้ง