คอลัมน์หมายเลข 7 : เดินหน้าใช้งานพิพิธภัณฑ์ปลาบึกสีทอง ตอนที่ 2

วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

โครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติริมแม่น้ำโขง หรือพิพิธภัณฑ์ปลาบึกสีทอง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย คอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ลงพื้นที่ตรวจตั้งแต่สมัยเป็นผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ปี 2560 ขยายผลร่วมกับเจ้าหน้าที่ สตง.ภาค 8 ถึงปัจจุบัน พบว่าโครงการนี้เอกชนก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบงานปี 2558 แต่ไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปา ไม่มีแผนรองรับการใช้งาน และขาดการดูแลที่ดีจึงทรุดโทรมและมีผู้ลักลอบจุดไฟเผาอาคารพิพิธภัณฑ์ปลาบึกสีทอง โดยที่ไม่มีการซ่อมแซม ฝนที่ตกลงมาจึงรั่วซึมทำให้ด้านในพิพิธภัณฑ์พังเสียหาย

สำหรับงานก่อสร้างโครงการนี้ สัญญาแรกงบ 20 ล้านบาท ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ปลาบึกสีทอง อาคารจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ คสล.

สัญญาที่ 2 สะพาน คสล. สถาปัตยกรรมล้านนากว้าง 7 เมตร ยาว 40 เมตร งบ 9,570,000 บาท และสัญญาที่ 3 ลานกิจกรรมและประติมากรรมปลาแม่น้ำโขงงบ 3,715,000 บาท ทั้ง 3 สัญญา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ทำสัญญาจ้างเอกชนรายเดียวด้วยวิธีพิเศษ เริ่มงานปี 2556 ส่งมอบงานทั้งหมดปี 2558

แม้นายอำเภอเชียงของคนปัจจุบัน ซึ่งเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ แต่ยังไม่สำเร็จ โดยเอกชนคู่สัญญาซึ่งครบระยะประกันผลงาน 2 ปีแล้ว ยังไม่ได้ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างในโครงการตามที่รับปาก

สุดท้าย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคนปัจจุบัน จึงต้องมาช่วยแก้ไขปัญหาโครงการนี้ โดยตั้งเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดให้ทุกฝ่ายร่วมกันตัดสินใจ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เชื่อว่าถ้าแก้ไขปัญหานี้สำเร็จ จะทำให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปะ              

คอลัมน์หมายเลข 7 จะตรวจสอบจนกว่าพิพิธภัณฑ์ปลาบึกสีทองเปิดใช้งาน เพราะนี่คือเงินของแผ่นดิน

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7