พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วธ.เปิดตัวแอนิเมชัน รามเกียรติ์ ตอน "รามาวตาร" รอบปฐมทัศน์

วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 16:04 น.

Views

วันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 6 โรงภาพยนตร์พารากอนซินีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดฉายภาพยนตร์แอนิเมชันรอบปฐมทัศน์-สื่อมวลชน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “รามาวตาร” เป็นการชุบชีวิตให้มรดกศิลป์รามเกียรติ์ จากจิตรกรรมรอบพระระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงศ์  ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหารสวธ. และทีมผู้ผลิต นนทรี นิมิบุตร ผู้อำนวยการบริหาร อธิปัตย์ กมลเพ็ชร ผู้กำกับภาพยนตร์ คมภิญญ์ เข็มกำเนิด ผู้เชี่ยวชาญแอนิเมชัน เดวิส อัศวนนท์ ผู้พากย์เสียง "ทศกัณฐ์" วรรษพร วัฒนากุล ผู้พากย์เสียง "นางสีดา" ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวและฉายรอบปฐมทัศน์ และมีกำหนดจัดฉายให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562 นี้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ตามนโยบาย Thailand 4.0  จึงได้สนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรม นำคุณค่าของศิลปกรรมไทย เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน "รามาวตาร" อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากจิตกรรมฝาผนังรอบพระระเบียง พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มาผลิตด้วยนวัตกรรมสื่อสมัยใหม่และฉายภาพยนตร์ในรูปแบบแอนิเมชัน ให้ได้รับชมกัน ซึ่งแอนนิเมชันเป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนทั่วไปได้ง่าย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่นิยมบริโภคสื่อสมัยใหม่ ต่างจากการการแสดงในรูปแบบ "โขน" ที่หาโอกาสชมได้ยากและไม่ได้รับความนิยมในวงกว้างแอนิเมชัน รามาวตาร นี้ จึงเป็นภาพยนตร์ที่จะทำให้ประชาชนยุคดิจิทัล จะได้เรียนรู้เรื่องราววรรณกรรมเรื่องสำคัญของชาติ ได้เข้าถึงความงามของจิตรกรรมอันทรงคุณค่าที่ปรากฏบนฝาผนังวัดคู่บ้านคู่เมืองของไทย และเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่มีชีวิตอย่างแท้จริง

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า การผลิตและฉายภาพยนตร์แอนิเมชัน รามเกียรติ์ ตอน "รามาวตาร" เป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ยูเนสโก ประกาศขึ้นบัญชี "โขน" ในประเทศไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงภูมิปัญญาอันล้ำค่านี้ โดยนำจิตรกรรมเรื่อง รามเกียรติ์ รอบระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ที่มีความงดงามและทรงคุณค่าทางศิลปกรรม มาผลิตและถ่ายทอดในแบบสื่อสมัยใหม่ ให้เข้าถึงการรับรู้ของเยาวชนและประชาชนได้โดยง่าย เสมือนได้มาศึกษาจากระเบียงพระอุโบสถด้วยตนเอง โดยเลือกเนื้อหาตอน “รามาวตาร” ที่กล่าวถึงมูลเหตุแห่งการอวตารของพระนารายณ์เป็นพระรามเพื่อปราบทศกัณฐ์ ซึ่งสอดคล้องกับคติความเชื่อ ของคนไทยที่ถือว่าพระมหากษัตริย์ คือ องค์อวตารของพระนารายณ์

Tag : แอนิเมชัน รามเกียรติ์ รามาวตาร