พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รู้เรื่องเลือกตั้ง : ไม่ว่างไปใช้สิทธิ ทำอย่างไร

วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

หากวันเลือกตั้งไม่ว่างจริงๆ ไปเลือกตั้งล่วงหน้าก็ไม่ได้ สามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิต่อ กกต.เขต ได้ ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง ก็จะไม่ถูกจำกัดสิทธิทางการเมือง

Tag : รู้เรื่องเลือกตั้ง