พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เจาะสนามเลือกตั้ง 62 : เปิดศูนย์รายงานคะแนนผลการเลือกตั้ง สส.

วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

มีการเปิดศูนย์รายงานคะแนนผลการเลือกตั้ง สส.อย่างไม่เป็นทางการ พร้อมศูนย์บริการสื่อมวลชนของ กกต.โดยจะเปิดตั้งแต่ 14 - 25 มีนาคมนี้ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางรายงานผล การนับคะแนนแบบเรียลไทม์ ผ่านแอปพลิเคชัน “rapid report” ซึ่งจะประกาศผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการร้อยละ 95 ภายใน 3 ชั่วโมง หลังเริ่มนับคะแนน

Tag : เจาะสนามเลือกตั้ง 62 เจาะสนามเลือกตั้ง