พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

แบบนี้รู้เรื่อง : สถานที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

สถานที่ใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้อาจไม่เหมือนกับสถานที่เดิมที่เคยเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆ มา เพราะฉะนั้นจะต้องตรวจสอบให้ดี ซึ่งมีหลายช่องทางให้ตรวจสอบ...

Tag : แบบนี้รู้เรื่อง