พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ฝุ่นพิษ PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ทำเศรษฐกิจสูญหมื่นล้าน-ผู้ป่วยพุ่ง

วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

เมื่อวานนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยาย เรื่อง "มหันตภัยฝุ่นพิษถล่มเมือง” โดยพูดถึงผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีส่งผลต่อสุขภาพรุนแรง อายุขัยสั้นลง การเสียชีวิตรายวันเพิ่มขึ้น เจ็บป่วยขั้นรุนแรงสูงขึ้น เผย 4 โรคที่คนไทยเสียชีวิตมากที่สุด โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอักเสบ โรคหัวใจขาดเลือด ล้วนเป็นโรคที่สัมพันธ์กับมลพิษทิ้งสิ้น

โดยมีการนำเสนอข้อมูล วิจัยทางการแพทย์ โดยระบุว่าปัญหา ฝุ่นละออง PM 2.5 ส่งผลให้มีอัตราผู้ป่วยเข้ารักษาตัวในห้องฉุกเฉิน และ นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 โดยจากการเก็บข้อมูลตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงขณะนี้ มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 และคาดว่าในช่วงระยะ 3-5 เดือนของสถานการณ์ฝุ่นควันพิษ จะมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 100 (หรือ 100 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเกิดจาก โรคภาวะเฉียบพลันของโรคเส้นเลือดในสมองแตก เส้นเลือดในสมองตีบตัน อัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจล้มเหลว ปอดอักเสบ ถุงลมโป่งพองกำเริบ หอบหืดกำเริบ

นอกจากนี้ยังพบว่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรง ทำให้อายุขัยสั้นลง การเสียชีวิตรายวันเพิ่มขึ้น เจ็บป่วยขั้นรุนแรงสูงขึ้น โดยพบว่า 4 โรคร้ายที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดคือ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอักเสบ โรคหัวใจขาดเลือด มีความสัมพันธ์กับมลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้น

ยังมีการศึกษาวิจัยสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์กับค่า PM 2.5 ในช่วงปี 2016 - 2018 ค่า PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ชาวเชียงใหม่จะเสียชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ภายใน 1 สัปดาห์ จากโรคที่มีความสัมพันธ์กับมลพิษทั้งสิ้น และอัตราการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทยจากผลกระทบของ PM 2.5 ในปี 2009 จากการสำรวจข้อมูลในจังหวัดที่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ รวมทั้งสิ้น 17-18 จังหวัด ซึ่งรวมจังหวัดเชียงใหม่ด้วย พบว่ามีประชากรเสียชีวิตราว 38,000 ราย หรือเฉลี่ยเดือนละราว 3,000 คน รวมถึงผลกระทบระยะยาว ที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทของเด็กและผู้ใหญ่ ที่บั่นทอนการพัฒนาประเทศ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ชายชาญ โพธิรัตน์  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ยังบอกอีกว่า มีการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมลพิษหมอกควันที่รุนแรงขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสุขภาพ มีผลกระทบและสร้างมูลค่าความเสียหายต่อปีไม่ต่ำกว่าหลายหมื่นล้านบาท ซึ่งเดิมย้อนหลังกลับไปราว 10 ปี ปัญหาหมอกควันจะเกิดขึ้น 1-2 เดือน แต่ปัจจุบันเกิดขึ้นยาวนานต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 3-5 เดือน ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐจะต้องจริงจังในการแก้ไขปัญหา และตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นกับคนที่เผาป่า ซึ่งก่อมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

Tag : ฝุ่นละออง PM2.5 ฝุ่นละออง