เจาะสนามเลือกตั้ง 62 : กา 1 เบอร์ ได้ผล 3 อย่าง

วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 20:17 น.

Views

ช่วงเจาะสนามเลือกตั้ง วันนี้เราจะมาพูดถึงการกาบัตรเลือกตั้ง 1 ครั้ง จะมีผลถึง 3 อย่างด้วยกัน จะเป็นอย่างไร คุณชาดา สมบูรณ์ผล

Tag : เจาะสนามเลือกตั้ง 62 เจาะสนามเลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง 2562 การกาบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง