News

ภาคเหนือค่าฝุ่น PM2.5 เพิ่มสูง สั่งยกเลิกเที่ยวบินแม่ฮ่องสอน 3 วัน

พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ วันนี้ ค่าฝุ่น PM2.5 เพิ่มสูงขึ้นทุกจังหวัด อยู่ในระดับสีแดง สายการบินต้องยกเลิกเที่ยวบินแม่ฮ่องสอน เป็นเวลา 3 วัน

อำเภอเมืองเชียงใหม่ วันนี้หมอกควันไฟป่ายังปกคลุมหนาแน่น คุณภาพอากาศติดอันดับ 1 แย่ที่สุดในโลก จากแอปพลิเคชัน Air Visual ดัชนีคุณภาพอากาศโดยรวม หรือ AQI อยู่ที่ 192 เมื่อเวลา 19.06 น. สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ปิดการเรียนการสอน ประชาชนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หน่วยงานในพื้นที่เร่งเพิ่มรอบการฉีดพ่นละอองน้ำ ลดปัญหาฝุ่น

ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วันนี้วิกฤตหนัก ค่าฝุ่นเพิ่มสูงมากที่สุดในภาคเหนือ หมอกควันปกคลุมทั่วทั้งจังหวัด เพราะยังมีไฟป่าในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมอกควันปกคลุมหนาแน่น ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนประกาศยกเลิกเที่ยวบิน เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ออกไป 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันนี้ (14 มี.ค.)
    
ที่จังหวัดลำพูน, ลำปาง, พะเยา, แพร่, น่าน และตาก หน่วยงานในพื้นที่ยังเดินหน้าดับไฟในพื้นที่ป่าต่อเนื่อง ส่งผลให้หมอกควันปกคลุมในทุกจังหวัด ควบคู่ไปกับการฉีดน้ำล้างพื้นถนน และฉีดพ่นละอองน้ำ ลดปัญหาฝุ่นควัน

ขณะที่นักวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. หารือแนวทางแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 เสนอให้เน้นการลดกิจกรรมก่อฝุ่น, ลดยานพาหนะก่อฝุ่น และใช้มาตรการภาษีหยุดมลพิษ พร้อมเปิดตัวแบบป้ายรถเมล์อัจฉริยะเตือนภัยฝุ่น ที่มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณฝุ่น และพัดลมระบายอากาศ       

มาดูคุณภาพอากาศในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ค่าฝุ่น PM2.5 เพิ่มขึ้น ยังคงอยู่ในระดับสีแดง 8 จังหวัด ส่วนที่จังหวัดเลยก็อยู่ระดับสีแดง

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ค่าฝุ่นมีแนวโน้มลดลง โดยรวมอยู่ในระดับดีถึงดีมาก และวันพรุ่งนี้ (15 มี.ค.) คาดว่าแนวโน้มค่าฝุ่นจะลดลง