พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
X

https://www.ch7.com  มีแผนการพัฒนาระบบ เพื่อในการใช้งานของผู้ใช้ที่ดีขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบบางส่วนในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 00:01 น. ถึง เวลา 04:00 น. แต่ทั้งนี้ในส่วนของดูทีวีออนไลน์และคลิปละครย้อนหลังยังสามารถรับชมได้ตามปกติ ทางทีมงานจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมีนาคม 2562

วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

ที่ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชน พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมีนาคม 2562 เพื่อติดตามการดำเนินงานประจำเดือน ในการนี้ องคมนตรี ได้รับมอบทุนสนับสนุนโครงการ "โรงเรือนในโรงเรียน" จากหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อจัดสร้างโรงเรือน 6 โรงเรือน แก่ 6 โรงเรียนในพื้นที่โครงการหลวง พร้อมมอบโล่รางวัลการประกวดแปลงพืชผักในระบบการเพาะปลูกที่ดี GAP ประจำปี 2561 แก่เกษตรกรดีเด่นของโครงการหลวง 10 คน จากสถานีวิจัยศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 9 แห่ง

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญ อาทิ งานส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร การรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก และการสนับสนุนการใช้ปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบำรุงดินแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงจากศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ที่ดินโครงการหลวง โดยองคมนตรีได้เร่งรัดการดำเนินการด้านปัจจัยพื้นฐานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงลำดับที่ 39 ของโครงการหลวง และเป็นแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบัน รวมทั้งรับฟังผลการตรวจประเมินเพื่อรับรองชุมชนโครงการหลวงคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน โดยชุมชนโครงการหลวง 11 แห่ง ผ่านการตรวจประเมินในระดับดีเยี่ยม และอีก 1 แห่ง ผ่านการตรวจประเมินในระดับดีมาก

Tag : องคมนตรี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ ประชุมโครงการหลวง โครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง