พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำแจกันดอกไม้ พวงมาลัย และสิ่งของ ไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว อาทิ สมาคมสันนิบาตเสรีชนแห่งประเทศไทย, โรงเรียนทหารสารวัตร กรมการสารวัตรทหารบก, กรมส่งเสริมการเกษตร, กลุ่มบริษัท บีทีเอส, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อม, งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมกิจการพลเรือนทหารบก

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ลงนามถวายพระพร ถวายพระพร โรงพยาบาลรามาธิบดี