พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้มีพระพลานามัยแข็งแรง อาทิ นักเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา, อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร, สมาคมสันนิบาตเสรีชนแห่งประเทศไทย, มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์, กลุ่มบริษัท บีทีเอส, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมกิจการพลเรือนทหารบก และโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ลงนามถวายพระพร ถวายพระพร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์