News

เตือนเยาวชนซึมเศร้า หลังสอบคัดเลือก - กรมสุขภาพจิต แนะ 5 วิธีดูแล

ภาวะซึมเศร้าในเด็กและเยาวชน เป็นเรื่องที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องช่วยกันสังเกตและให้กำลังใจ ยิ่งช่วงสอบเข้าศึกษาต่อ อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เด็กเครียดและกดดัน

ด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีเสวนา เข้าใจปัญหาเยาวชนกับภาวะซึมเศร้า อาจารย์ณัฐสุดา เต้พันธ์ หัวหน้าศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา ให้ระวังเด็กที่อยู่ในภาวะเสียศูนย์ เกิดจาก 3 เรื่อง คือ 1.การถูกประเมินจากผลการสอบ หรือได้เกรดผิดไปจากที่คาดหวัง 2.เงินทอง 3.ความรัก ที่มีทั้งการยอมรับจากเพื่อน จากกลุ่มด้วย จากภาวะซึมเศร้า การเรียน อาจารย์ก็เป็นคนสำคัญที่จะสื่อสารกับเด็กที่ซึมเศร้าได้ แต่ถ้าตีความทางลบ สถานการณ์จะแย่ลง

ขณะที่ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ความกดดันจากการสอบแข่งขัน ทำให้เด็กและวัยรุ่นเกิดความเครียด และภาวะซึมเศร้าได้ แน่นอนว่ามีทั้งเด็กที่สอบติด และผิดหวังก็มี

กรมสุขภาพจิต แนะนำ 5 วิธีให้พ่อแม่ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด และวิธีสังเกตความเครียด เด็กอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดง่าย ฉุนเฉียว ปวดหัว หรือปวดท้อง พ่อแม่ถ้าสังเกตพบอาการผิดปกติของลูก ต้องให้กำลังใจ แสดงความห่วงใย ชื่นชมในความพยายาม ความขยัน มากกว่ามุ่งหวังที่คะแนนสอบลูก ช่วยแบ่งเวลาอ่านหนังสือเตรียมสอบ ไม่หักโหมเกินไป ลูกต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับความผิดพลาด ผิดหวัง และพัฒนาตัวเอง และผลการสอบที่ออกมา ไม่ใช่ที่สุดของชีวิต พ่อแม่ไม่ควรเอาผลสอบ หรือผลการเรียนของลูกมาเป็นเงื่อนไขของความรัก