เฝ้าระวังไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้าน ลุกลามเข้าฝั่งไทย จ.เชียงราย

วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 07:12 น.

Views

วานนี้ (14 มี.ค) ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ที่จังหวัดเชียงราย พุ่งสูงขึ้นถึงระดับ 199 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สาเหตุจากเพลิงไหม้ป่าฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน และลุกลามเข้ามาฝั่งไทย

เฝ้าระวังไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้าน จ.เชียงราย
ประเทศเพื่อนบ้านเกิดไฟป่าติดต่อกันมาเป็นเวลา 2 วันแล้ว ส่งผลให้เพลิงลุกลามเข้ามาในฝั่งไทย บริเวณบ้านลิเซ และบ้านป่าซางนาเงิน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพราะเกิดการปะทุของเพลิงในป่าเขตฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัญหาหมอกควันหนักขึ้น พื้นที่อำเภอแม่สาย ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดง คุณภาพอากาศอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นวันที่ 4 วัดค่า PM2.5 ได้ 199 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

หมอกควันหนาแน่น ประกาศยกเลิกบิน 3 วัน จ.แม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถูกปกคลุมด้วยหมอกควันหนาแน่น ค่าฝุ่นละออง PM2.5 อยู่ที่ 96 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หมอกควันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สายการบินประกาศยกเที่ยวบินช่วงเช้า เส้นทางไปกลับ เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 14-16 มีนาคม โดยให้เดินทางในเที่ยวบินช่วงบ่ายแทน ตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ยกเลิกเที่ยวบินจากปัญหาหมอกควันไฟป่าไปแล้ว 11 เที่ยวบิน

ด้าน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โรงพยาบาลประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่า และโรคไข้หวัด ที่เกิดจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงกะทันหัน เฉลี่ยวันละ 300-400 คน

ค่าฝุ่นละออง PM2.5 พุ่งต่อเนื่อง จ.ลำปาง
จังหวัดลำปาง สภาพอากาศและหมอกควันไฟป่า ทำให้เกิดฟ้าหลัวในตอนกลางวัน เนื่องจากฝุ่นละอองจากการเผาป่าลอยสะสม และปกคลุม จนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน โดยหมอกควันจากไฟป่าหนาแน่นเพิ่มขึ้นทุกวัน ตลอด 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ค่าฝุ่นละออง PM2.5 พุ่งสูงถึง 135 ไมโคกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ

นอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ยังมีไฟไหม้ป่า ทั้งพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและผืนป่าอนุรักษ์ รวมถึงประชาชนเผาพื้นที่การเกษตรอย่างต่อเนื่อง

หมอกควันวิกฤต เร่งระดมฉีดพ่นน้ำ จ.น่าน
จังหวัดน่าน สถานการณ์หมอกควันจากไฟป่า ปกคลุมหนาทั่วท้องฟ้า เข้าขั้นวิกฤต ทัศนวิสัยบนท้องถนนเหลือเพียงแค่ 100 เมตร ค่าฝุ่นละออง PM2.5 วัดได้ 162 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน มีอาการแสบตา คันตามผิวหนัง หายใจติดขัด

นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สั่งการให้ทุกอำเภอเร่งบรรเทาความเดือนร้อน แก้ไขปัญหาหมอกควัน ด้วยการระดมรถบรรทุกน้ำทุกภาคส่วน ออกล้างถนน ฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในเขตชุมชน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ

แก้ปัญหาค่าฝุ่นละออง PM2.5 อย่างเร่งด่วน จ.เลย
จังหวัดเลย เกษตรกรยังคงจุดไฟเผาไร่อ้อย และเผาป่ากันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ควันไฟปกคลุมทั่วทั้งจังหวัด ฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ประชาชนมีอาการแสบจมูก และแสบตา แม้ทางจังหวัดจะออกมาตรการรณรงค์ให้งดเผาทุกชนิด และลงโทษผู้ลักลอบเผา แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้ ส่งผลให้ค่าฝุ่นละออง PM2.5 พุ่งสูงถึง 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย แต่งตั้งชุดป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งแจ้ง ทำหน้าที่ระงับ ยับยั้งการเผา ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน และเร่งระดมฉีดน้ำ เพื่อลดค่าฝุ่นละอองให้ได้มากที่สุด

Tag : สนามข่าว 7 สี ฝุ่นละออง ค่าฝุ่นละออง ฝุ่น PM25 ฝุ่นพิษ ค่าฝุ่น PM25 หมอกควัน ปัญหาหมอกควัน สถานการณ์หมอกควัน ไฟป่า ยกเลิกเที่ยวบิน