พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

แม่สาย อ่วมหนัก! ฝุ่นพิษพุ่งทะลุ 200 มคก./ลบ.ม.

วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 07:13 น.

Views

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น.

ภาคเหนือ
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย             203 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน                             175 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน            174 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่                   146 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง                        146 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร   29 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพดี
- ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ   26 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพดี
- ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร                     25 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพดีมาก
- ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร                 22 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพดีมาก
- ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี          22 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพดีมาก

Tag : สนามข่าว 7 สี ฝุ่นละออง ค่าฝุ่นละออง ฝุ่น PM25 ฝุ่นพิษ ค่าฝุ่น PM25 ปัญหาฝุ่นละออง ฝุ่นPM25 ค่าฝุ่นวันนี้ ค่าฝุ่นละออง ภาคเหนือ ค่าฝุ่นภาคเหนือ ค่าฝุ่นกรุงเทพ