พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

แอนิเมชันรามเกียรติ์ฝาผนังวัดพระแก้ว

วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

ฉายรอบปฐมทัศน์ กันไปแล้ว ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง รามเกียรติ์ตอน "รามาวตาร" ชุบชีวิตให้มรดกศิลป์รามเกียรติ์ จากจิตรกรรมรอบระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และมีกำหนดจัดฉายให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๒ นี้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ตามนโยบาย Thailand 4.0  อย่างเช่น จากจิตรกรรมฝาผนังอันทรงคุณค่า มาต่อยอดเรื่องราว เป็นนวัตกรรมสื่อสมัยใหม่และฉายภาพยนตร์ในรูปแบบแอนิเมชัน ให้ได้รับชมกัน

เพราะแอนิเมชัน เข้าถึงประชาชน เด็กและเยาวชน ยุคดิจิทัลจะได้เรียนรู้วรรณคดี เรื่องสำคัญ ที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติ และเข้าถึงจิตรกรรม มรดกศิลป์ บนฝาผนังวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดคู่บ้านคู่เมืองของไทย ให้เป็นจิตรกรรมฝาผนังที่มีชีวิต  เสมือนได้ศึกษาจากระเบียงพระอุโบสถด้วยตนเอง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลือกเนื้อหาตอน "รามาวตาร" ที่กล่าวถึงมูลเหตุแห่งการอวตารของพระนารายณ์ เป็นพระรามเพื่อปราบทศกัณฐ์ ผลิตแอนิเมชัน สร้างสรรค์ตัวแสดงให้เคลื่อนไหว ด้วยท่าทางการแสดงโขนประกอบกับเทคนิคพิเศษของแอนิเมชัน ในเวลา 1 ชั่วโมง

เปิดให้ประชาชน สำรองที่นั่งผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ รามาวตารจิตรกรรมฝาผนังมีชีวิต เข้าชมแอนิเมชัน รามาวตารในช่วงเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคมนี้ จัดฉายให้ชมฟรี ในโรงภาพยนตร์

สำรองที่นั่งชมฟรี  แฟนเพจ:รามาวตาร จิตรกรรมฝาผนังมีชีวิต,www.facebook.com/ramaavatar.animation/