พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

แพทยสภาเตรียมลงดาบหมอเอี่ยวยาลดความอ้วน

วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 01:10 น.

Views

ที่ประชุมแพทยสภา โดย พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ระบุว่าแพทยสภา อยู่ระหว่างการรอข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ถึงจะมีการตั้งอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงจริยธรรมแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้ สาเหตุที่ยังไม่สามารถสรุปผลความผิดแพทย์ได้ในทันที เพราะไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาผิดพลาด แต่เป็นการลักลอบซื้อ-ขายยา และเจ้าภาพหลักเรื่องนี้ คือ อย. จึงต้องใช้กฎหมายจาก พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ที่ อย.เป็นผู้ดูแล เนื่องจากยาเฟนเตอร์มีน (Phentermine) เป็นยาที่อยู่ในการควบคุมดูแลของ อย. ฐานที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ส่วนการดำเนินของแพทย์สภา จะเกี่ยวข้องกับจริยธรรมแพทย์ โดยจะชี้โทษได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลจาก อย.ระบุว่าแพทย์มีความผิดจริงในเรื่องนี้ต่อไป

เมื่อได้ข้อมูลครบแล้ว แพทยสภาจะตั้งคณะอนุกรรมการ เรียกทุกฝ่ายมาสอบสวน โดยใช้ระยะเวลาชี้มูล 6 เดือน เพื่อหาบทลงโทษ หากพบว่าแพทย์ผิดจริง มีโทษสูงสุดถึงเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ด้านนายแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือน คลินิก และสถานพยาบาล อย่านำยาลดความอ้วนที่มีฤทธิ์ต่อจิตและระบบประสาท ไปจำหน่ายให้กับผู้อื่นแทนที่จะนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ผิด พ.ร.บ.สถานพยาบาล โทษถึงจำคุก

ขณะที่ นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย.เตรียมนำเสนอคณะกรรมการวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ให้แพทย์ขึ้นทะเบียนเรื่องการเบิกจ่ายยา ระบุเวลา และมีหลักฐานการรักษาคนไข้ เลข 13 หลักของคนไข้ ที่ได้รับยา รวมถึงจัดทำโปรแกรมรายงานเพื่อเพิ่มความรัดกุมในการจัดซื้อ ไม่ให้รั่วไหลออกไปและการจัดยาที่มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ต้องชี้แจงให้คนไข้รับรู้ถึงฤทธิ์ยาและผลข้างเคียงด้วย