รัฐสภาอังกฤษลงมติเลื่อนกำหนดเบร็กซิท

วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 13:02 น.

Views

รัฐสภาอังกฤษ ลงคะแนนเสียงอย่างท่วมท้น เรียกร้องให้สหภาพยุโรป ขยายเวลาการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป ที่มีกำหนดในวันที่ 29 มีนาคมนี้ออกไป
              
สมาชิกรัฐสภาอังกฤษ ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง 412 ต่อ 202 เสียง เรียกร้องให้สหภาพยุโรป หรือ อียู ขยายเวลากำหนดเส้นตาย การถอนตัวของอังกฤษ ออกจากอียู ในวันที่ 29 มีนาคมนี้ ออกไปอีก 3 เดือน เป็นวันที่ 30 มิถุนายน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากทางอียู ด้วย โดยการขยายกำหนดเส้นตายดังกล่าว ตั้งอยู่บนเงื่อนไขว่ารัฐสภาอังกฤษ จะต้องเห็นชอบข้อตกลงเบร็กซิท ที่นายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ ของอังกฤษ จะนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาเป็นครั้งที่ 3 ในวันที่ 20 มีนาคมนี้ แต่หากรัฐสภาอังกฤษยังไม่ยอมรับข้อเสนอเบร็กซิท อีกเป็นครั้งที่ 3 รัฐบาลอังกฤษ จะต้องขออนุมัติจากอียู ให้ขยายเวลาเส้นตายยาวนานขึ้น
              
ขณะที่ ในวันที่ 20-21 มีนาคมนี้ จะมีการประชุมสุดยอดอียู ทั้ง 27 ชาติ โดยที่ประชุมจะต้องลงมติเป็นเอกฉันท์ เรื่องการขยายกำหนดเส้นตายการเบร็กซิทของอังกฤษด้วย ซึ่งนายโดนัลด์ ทัสก์ ประธานสภายุโรป เปิดเผยว่าจะเรียกร้องให้บรรดาผู้นำอียู พิจารณาขยายกำหนดเวลาการเบร็กซิท ของอังกฤษหากรัฐบาลอังกฤษ จำเป็นต้องทบทวน และนำเสนอข้อตกลงต่อรัฐสภาอังกฤษใหม่อีกครั้ง

Tag : รอบรั้วรอบโลก รัฐสภาอังกฤษลงมติเลื่อนกำหนดเบร็กซิท รัฐสภาอังกฤษ เลื่อนกำหนดเบร็กซิท เบร็กซิท อังกฤษ