สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจสุขภาพพระภิกษุรับมือโรคในฤดูร้อน

วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 11:18 น.

Views

พระภิกษุกว่า 300 รูป ทยอยเข้าลงทะเบียนเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ในระบบออนไลน์ จากที่ลงทะเบียนไว้ 2,000 รูป ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพ รับมือกับภาวะโรคในช่วงฤดูร้อน 

จากการตรวจอาการในเบื้องต้นพบว่าพระภิกษุกว่า 1,000 รูป ในพื้นที่ อาพาธด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องใช้เวลาในการรักษา โดยปัจจัยที่ทำให้อาพาธ เพราะพระภิกษุไม่สามารถปฏิเสธการฉันอาหารที่ญาติโยมนำมาถวายได้ ทำให้สุขภาพย่ำแย่
 
ด้านเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. แนะนำควรงดเว้นอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม ยิ่งในช่วงฤดูร้อน ผลไม้ที่มีรสหวาน ทั้งมะม่วง หรือทุเรียน ข้าวเหนียวหรือน้ำกะทิ ควรงดเว้น เพราะเสี่ยงต่อโรคท้องร่วง ที่สำคัญประชาชนควรถวายอาหารที่ปรุงสุกใหม่

ส่วนยอดการลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเข้าถึงสิทธิ์หลักประกันสุขภาพของพระภิกษุ ปัจจุบันพบว่ามีพระภิกษุเข้าถึงระบบการรักษาตามสิทธิ์ มากกว่า 89% จากที่มีอยู่กว่า 400,000 รูป ทั่วประเทศ แม้จะเริ่มดำเนินการเปิดให้ลงทะเบียนได้เพียงปีเศษเท่านั้น
 
อย่างไรก็ตามนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระบุว่ายังมีพระภิกษุที่ยังเลือกใช้สิทธิ์เดิมก่อนการเข้าสู่เพศบรรพชิต ซึ่งแม้จะสามารถใช้แทนกันได้แต่อยากให้เข้าสู่ระบบมากกว่า

โดยข้อมูลการลงทะเบียนสิทธิ์จะรวบรวมไว้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งในสัปดาห์หน้า สปสช.จะนำข้อมูลทั้งหมดรายงานต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถึงความคืบหน้าในการดูแลด้านสุขภาพของประชากรไทย