News

อัปเกรดประเทศไทย : ยกระดับเรือข้ามฟาก

เรือด่วนข้ามฟาก เรือด่วนเจ้าพระยา เป็นอีกหนึ่งขนส่งมวลชนที่ประชาชนคนทำงาน หรือบ้านอยู่ติดริมแม่น้ำ เลือกใช้เป็นเส้นทางสัญจรหลัก 

ผู้โดยสาร บอกว่าได้ยินข่าวจะมีการเปลี่ยนโฉมเรือข้ามฟากในบางจุดที่เป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพฯ ซึ่งทั้งหรูหราและปลอดภัยสูง มองว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรเปลี่ยนแปลงทุกจุด ส่วนการขึ้นค่าบริการ ถ้าไม่แพงจนเกินไปก็พอรับได้

รวมถึงอยากให้ช่วยขยายพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือให้กว้างขึ้น เพราะช่วงเวลาเร่งรีบผู้โดยสารจะแน่นเบียดเสียดและควรมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอยู่ประจำทุกจุด

ก็หวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะใส่ใจเสียงสะท้อนเล็กๆ เพื่อนำไปพิจารณา "อัปเกรดประเทศไทย"